Ο David McClelland σε μία από τις τοποθετήσεις του γύρω από την θεωρία των αναγκών, αναφορικά με το κίνητρο των ανθρώπων είχε καταλήξει στην εξής διαπίστωση, η γνώση και η εμπειρία δεν είναι αλληλένδετοι παράγοντες που συσχετίζονται με την επιτυχία. Μελετώντας...