Το σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχουν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και γενικά το διαδίκτυο σαν μέσο ή πλατφόρμα διαφήμισης και επικοινωνίας έναντι στα άλλα παραδοσιακά μέσα, είναι ο ελάχιστος οικονομικός προϋπολογισμός που απαιτείται για να ξεκινήσει κάποιος...