Η διαχείριση των αλλαγών σημαίνει διαχείριση του φόβου των ανθρώπων. Η αλλαγή είναι φυσική και πολλές φορές ευεργετική, ωστόσο, η αντίδραση των ανθρώπων στην αλλαγή είναι απρόβλεπτη και μπορεί να είναι παράλογη. Η αλλαγή είναι διαχειρίσιμη, αν την διαχειριστεί κάποιος...