Με την είσοδο του 2018 είναι πλέον αδιανόητο για μια εταιρεία, ανεξαρτήτως μεγέθου να μην υπάρχει διαδικτυακά. Το λιγότερο που μπορεί να κάνει είναι να έχει μια εταιρική παρουσία στο Facebook το οποίο πέραν από την δαπάνη μερικού χρόνου δεν στοιχίζει κάτι άλλο. Αν...