Η διαχείριση του άγχους στον εργασιακό χώρο αποτελεί μια σύνθετη αλλά συχνή διαδικασία. Οι υπερωρίες, το σπαστό ωράριο, η αμείωτη δουλειά και οι υπερβολικές πιέσεις από τους εργοδότες αποτελούν ένα συνηθής φαινόμενο σε πολλά εργασιακά περιβάλλοντα και τα οποία φέρνουν...