Πολύ παλιό, πολύ ακριβό, πολύ αβέβαιο, πολύ μικρό, πολύ περίπλοκο, πολύ επιβλαβές για το περιβάλλον και πολύ αργό… Αυτοί είναι οι επτά μεγαλύτεροι μύθοι και προκαταλήψεις σχετικά με το διαδικτυακό εμπόριο τροφίμων. Τελικά τι συμβαίνει πραγματικά; Με τα μέχρι σήμερα...