Μια υποχρεωτική μαζική καραντίνα είναι αναντίρρητα μια δυσάρεστη εμπειρία. Η απομόνωση στο σπίτι και η αποφυγή των κοινωνικών επαφών, όπως και η αυστηρή τήρηση μέτρων υγιεινής και αυτοπροστασίας θεωρούνται αναγκαία για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού. Αν και...